Företagsförsäkringar

Som företagare kan man behöva försäkra sig och det finns flera orsaker till detta. Dels kan man vilja försäkra de maskiner,datorer e.t.c. man köpt in till företaget men man kan även behöva försäkra sitt företagande mot misstag som begåtts gentemot…

Föräldrapenning för företagare

Precis som anställda har företagare rätt till föräldrapenning för att de ska kunna vara lediga under barnets första tid i världen. Reglerna är dock (som så ofta) något mer komplicerade för företagare, varför det gäller att ha koll på vad…

Semester som egenföretagare

”Semester” är ett mer eller mindre okänt ord för många egenföretagare som driver en enskild firma. Det beror på att man som egenföretagare, till skillnad från anställda, inte har någon betald semester. Driver man ett aktiebolag är man anställd av…

Att anställa personal

När man känner att ens verksamhet börjar knaka i fogarna, och man behöver tacka nej till kunder för att arbetsbelastningen är för hög, kan det vara dags att överväga att expandera sitt företag genom att anställa personal. Det är självklart…

Starta eget företag

  De flesta människor har nog någon gång haft en affärsidé för något som kan förbättras, någon produkt eller tjänst som saknas inom en specifik bransch. Kanske har man talang eller intresse för något som just nu inte ligger inom…