Företag i konkurs

När ett företag inte genererar pengar finns det en risk att det försätts i konkurs. Men istället för att företaget går i konkurs kan du få hjälp med en så kallad företagsrekonstruktion. Det innebär att du får hjälp med att…

Vad är ett intranät?

När man har ett företag är man medveten om vikten av kommunikation mellan alla parter som är en del av företaget. Det är anställda, chefer, leverantörer och kunder. Man måste helt enkelt kunna kommunicera med varandra på ett säkert och…

Starta företag online

Vill du starta ett företag? Det absolut lättaste sättet att starta ett företag idag är online. Det kostar väldigt lite och du kan sätta igång redan idag. Onlineföretag Ett onlineföretag är helt enkelt ett företag som du driver på nätet.…

Personalen och dess anställningsavtal

Som företagare inser man snabbt vikten av att ha en god kontroll på företagets anställningsavtal. Ett felaktigt eller ett otydligt utformat anställningsavtal kan få mycket kostsamma konsekvenser för företaget. Huvudregeln inom arbetsrätten är att det är företaget som är ansvarigt…

Tips vid start av lagerbolag

När man ska starta lagerbolag i Sverige så finns det en mängd olika saker att tänka på. När man startar lagerbolaget så måste man bland annat tänka på att skaffa försäkringar för sina anställda och registrera sig som arbetsgivare hos…