Personalen och dess anställningsavtal

Som företagare inser man snabbt vikten av att ha en god kontroll på företagets anställningsavtal. Ett felaktigt eller ett otydligt utformat anställningsavtal kan få mycket kostsamma konsekvenser för företaget. Huvudregeln inom arbetsrätten är att det är företaget som är ansvarigt…

Tips vid start av lagerbolag

När man ska starta lagerbolag i Sverige så finns det en mängd olika saker att tänka på. När man startar lagerbolaget så måste man bland annat tänka på att skaffa försäkringar för sina anställda och registrera sig som arbetsgivare hos…

Så inreder du företagets kontor

Att inreda ett funktionellt kontor för ditt företag, som både fungerar för att arbeta effektivt i och för att ta emot kunder, lägger en bra grund för företagets framtida framgångar. Med en genomtänkt budget och en behovsspecifikation ökar chansen att…

Familj som firar jul

Jul och andra högtider som egenföretagare Om man väljer att starta eget har man kanske möjlighet att tjäna mer pengar, men det kan också finnas en del nackdelar. Företaget kommer att vara ens största ansvar oavsett om det är vardag…