Vad är ett intranät?

När man har ett företag är man medveten om vikten av kommunikation mellan alla parter som är en del av företaget. Det är anställda, chefer, leverantörer och kunder. Man måste helt enkelt kunna kommunicera med varandra på ett säkert och tryggt sätt. Även om det finns många appar tillgängliga gratis idag man kan använda sig av är dessa inte lika säkra som ett intranät. Nu kanske du undrar vad är ett intranät för något, och det är en väldigt bra fråga. Ett intranät kan enklast beskrivas som lagrad information inom ett kommunikationsnät som underlättar samarbete och kommunikation mellan olika parter. Det används helt enkelt som ett kommunikationsverktyg som gör det lättare att jobba tillsammans inom företaget. Bland annat kan det användas för att uppdatera nyheter och annan viktig information om företaget, boka möten, ladda upp filer och information.

Även om du har ett nystartat företag som inte har så många anställda bör du fundera på ett intranät. Anledningen är att digitalisering kan göra skillnaden för hur det kommer att gå för ett företag och det är viktigt att tänka på sådant redan vid starten. Genom att se till att hålla allt loggat och ordnat och att kommunikationen flyter på som den ska har till och med ett nystartat företag en fördel mot konkurrenterna. Ordning och reda är nämligen ett måste för ett företag som vill lyckas. Därför bör du spana in ett intranät så tidigt som möjligt och låta dina anställda vara en del av utvecklingen av företaget.