En platt eller hierarkisk organisation?

När ett företag blir till faller många saker på plats naturligt. Vem som är chef, vem som sköter marknadsföring och vilket kaffe man har på det eventuella kontoret är det ingen som nämnvärt reflekterar över. Men ett annat (och mer osynligt) skeende är uppgörelsen kring om organisationen blir platt eller hierarkisk. Hur ser ert företag ut?

En platt organisation

Även om det finns mellanting lutar företag oftast åt det ena eller andra hållet. En platt organisation är vad det låter som. Makten är jämnt distribuerad och ingen har mer mandat än någon annan. Dessa organisationer kan ha ett “centrum” av något slag, men huvudsaken är att arbetsplatsen är vertikal och direktdemokratisk.

Fördelar med den platta organisationen är att den känns mer demokratiskt och välkomnande. Ingen besitter mer makt än någon annan, och under krissituationer kan lösningen komma snabbare – då den relevant kompetens finns i närheten. Det sitter med andra ord ingen mindre grupp som försöker lösa ett stort dilemma på egen hand.

En av de största nackdelarna i fråga om platta organisationer är att decentraliseringen av företaget skapar ett abstrakt och ineffektivt arbete. Vart vänder man sig med ett specifikt problem? Det som kan hända är att organisationen står stilla och trampar på samma plats till följd av att allas röster ska bli hörda.

En hierarkisk organisation

Den hierarkiska organisation är den vanligaste och den drivs oftast av byråkratiska koncept och centraliserade grupper. En hierarki består av olika nivåer av makt, och i ett företag kommer det här att synas genom att chefen har ett tydligt övertag med maktmandat att delegera uppdrag nedåt. Om den platta organisationen är vertikal är den hierarkiska organisationen istället lodrätt. På denna arbetsplats finns det tydliga positioner och tydliga fördelningar.

En fördel med en hierarkisk organisation är att den drivs relativt friktionsfritt när det gäller effektivitet. Med tydliga uppdelningar finns det inte mycket att bli förvirrad över och man vet att man kan få hjälp med Fakturering hos Anna på plan två.

En nackdel med den hierarkiska organisationen är att de uppgifter som chefsgruppen “kickar” nedåt, kan fastna i den hierarkiska stegen. Det blir som en form av förstoppning, då cheferna med lätthet skickar vidare de uppgifter som inte tillhör deras arbetsbeskrivning, men som passar de under. Det som kan gå felfritt, kan alltså också bli totalstopp. En annan nackdel med den hierarkiska organisationens struktur, är att den kan kännas odemokratiskt och oförlåtande. Om en chef är dålig, kan ett hel arbetsplats bli sjuk av stress.