Företagsförsäkringar

Som företagare kan man behöva försäkra sig och det finns flera orsaker till detta. Dels kan man vilja försäkra de maskiner,datorer e.t.c. man köpt in till företaget men man kan även behöva försäkra sitt företagande mot misstag som begåtts gentemot kunder och uppdragsgivare. Utöver detta behöver man även försäkra sin personal. När det gäller personalen är det främst olyckor man vill försäkra sig emot. Man kan aldrig försäkra sig mot att olyckor sker men däremot kan en försäkring rädda upp och skydda kostnader som uppstår till följd av olyckan samt kompensera den drabbats. Man bör som företagare se över sina försäkringsbehov för att stå oskyddad när något oförutsett händer kan bli en mycket kostsam historia. Det gäller oavsett vilken storlek det är på företaget. Även om du har en enskild firma så är det viktigt med försäkringsskydd speciellt om du handlar med kunder eller utför servicerelaterade uppdrag och tjänster. För hantverkare är det speciellt noga att kolla upp försäkringarna som finns.

Försäkra dig i cyberrymden

Nu mer hör det inte till ovanligheterna att Företagare oroar sig oftast för IT-relaterade hot och detta har försäkringsbolagen uppmärksammat. Kriminalitet riktat mot företagare är också ett tilltagande problem. Diverse ID-skydd och försäkringar där juridisk hjälp mot varumärkesstölder blir ett allt större behov och det är just enkelheten med förfalskningar och bedrägerier i cyberrymden som skapat behovet. För att reda ut vilka försäkringsbehov din verksamhet skulle kunna ha bör du göra en analys av riskerna. Börja med att göra en egen analys och formulera ett försäkringsbehov som du själv ser. Därefter kan du undersöka vilka försäkringar som försäkringsbolagen tagit fram och se om de motsvarar de behov du tycker dig ha.Att jämföra priser bolagen emellan kan också vara en bra ide och det kan innebära stora besparingar att ta sig den tiden. Att göra den egna analysen innan man ser vad försäkringsbolagen erbjuder skapar också en medvetenhet hos dig som företagare. Man ska inte ta lättvindigt på sitt företagande och de risker man ställs inför. Ta en ordentlig titt på hur det ser ut i ditt fall.

Undersök alternativen och spara pengar

Att skydda sig som företagare är, precis som privata försäkringar, en självklarhet. De företagare som kanske kan ha ett mindre behov av företagsförsäkringar är frilansare inom kulturell- och konstnärlig sektor. Frilansare och konstnärliga utövare behöver kanske inte vara lika heltäckta försäkringsmässigt när det gäller skador och olyckor som kan drabba andra på grund av det egna företagandet. Däremot är utrustningsförsäkringar lika viktiga och försäkringar för den egna säkerheten. Kontentan är att driver man företag ska man göra en översyn av sina försäkringsbehov. För enskilda firmor kanske de privata försäkringarna täcker en del av behoven men av skattemässiga skäl är det en bra ide att skilja mellan privatliv och företagande. Detta med försäkringar är en stor industri och därför har du som företagare och privatperson allt att vinna på att avsätta tid för att undersöka alternativen. Sparar du pengar på att samla försäkringarna hos samma bolag? Det kanske blir billigare att ha skilda bolag för de olika försäkringarna. Avsätt tid för att räkna på detta. Det lönar sig.