Semester som egenföretagare

”Semester” är ett mer eller mindre okänt ord för många egenföretagare som driver en enskild firma. Det beror på att man som egenföretagare, till skillnad från anställda, inte har någon betald semester. Driver man ett aktiebolag är man anställd av bolaget, och som sådan kan man med andra ord få semesterersättning från bolaget. Att vara ledig och åka på semester innebär dock dubbel ekonomisk förlust för de med enskild firma: dels i form av förlorad inkomst, dels i form av kostnaden för själva resan. Dessutom finns risken att man förlorar kunder medan man är ledig, förutsatt att man inte har anställda som kan hålla verksamheten igång medan man är borta. Inte ens det är dock en garanti för att man ska kunna vara ledig mer, då många företagare som har anställda känner ett ansvar för att dessa ska prioriteras när det kommer till ledighet, och därför får jobba mer för att de anställda ska få sin semester.

Om man ändå bestämmer sig för att ta ledigt ett par veckor, finns det en hel del man som företagare måste tänka på innan man lämnar kontoret. Det kanske viktigaste är till exempel att hålla koll på de leveranser man har planerade till sina kunder, och lägga sin semester därefter, så att man inte är borta under en viktig deadline. Det är också viktigt att lägga in alla aktuella fakturor för betalning, och tydligt lämna över ansvaret för ekonomin till någon anställd (förutsatt att man har anställda). Detsamma gäller chefspositionen, som någon måste ta över medan man är borta. Även om någon annan får ansvaret måste man dock alltid vara tillgänglig när man är på semester – det är egenföretagarens lott. Slutligen är det viktigt att tala in ett meddelande om att du är ledig och när du är tillbaka till ditt mobilsvar, och lägga in ett automatiskt mejlsvar med samma information.

Möjligheten att åka bort i två veckor och koppla bort omvärlden helt existerar alltså i princip inte för egenföretagare, oavsett vilken bolagsform man har. En undersökning av företagares förutsättningar som genomfördes 2014 visade att hela 94 procent av företagarna arbetade viss tid med sitt företag även under semestern. Det kan handla om allt från att kolla mejlen till att ta telefonsamtal, fatta beslut eller faktiskt ta med sig jobbet (oftast i form av datorn) till semesterorten.

Då tillkommer det faktum att många företagare inte ens tar ut särskilt mycket semester till att börja med. Hälften av företagarna i en undersökning som Företagarförbundet genomförde år 2010 tog bara ut två veckors semester, och 5 procent av dem svarade att de inte tog ut någon semester alls.

Det finns dock en ljusglimt i allt detta, och det är att andra undersökningar visar att egenföretagare ofta upplever att de arbetar mindre än vad de faktiskt gör. Detta beror med stor sannolikhet på att de själva har kontroll över hur mycket, när och (i många fall) var de jobbar. En egenföretagare kan till exempel välja att arbeta från hammocken, även om hen inte är på semester. Om detta är något du skulle vilja ta till dig, kan du köpa en egen hammock på Furniturebox.se. Så länge man trivs med den mängd man jobbar, är det ingen skada i att ta ut mindre semester.