Driv företaget från hängmattan som digital nomad

Dagens teknik har medfört en rad olika yrken som tidigare inte existerade, allt från det som vi numera anser som självklart, som IT-support, till yrken som fortfarande håller på att etableras, som Youtuber. Det som många av dessa nya yrken har gemensamt är att de är helt digitalt baserade, vilket innebär att det enda man behöver för att kunna jobba (förutom sin kompetens) är en dator och internetuppkoppling. De som jobbar på detta sätt kallas med ett gemensamt namn för digitala nomader, eftersom de kan resa vart de vill och helt enkelt ta med sig jobbet.

Det betyder att man kan jobba från en hängmatta om man så vill. Det betyder också att den hängmattan lika gärna kan vara upphängd mellan två palmer på en strand i ett exotiskt land som mellan två äppelträd i ens egen trädgård. Vill man vara helt nomadisk kan man också investera i en Fatboy-hängmatta, som inte ens behöver några träd att hängas upp i eftersom den har en egen ställning. Man kan med andra ord ta med sig den överallt, och jobba bekvämt oavsett var man befinner sig.

Det finns dock inte många företag som tillåter att man arbetar på detta sätt som anställd, vilket betyder att de flesta digitala nomader är egenföretagare. Generellt kan digitala nomader delas in i tre kategorier: frilansare, entreprenörer och fjärranställda (för det finns även sådana). Skillnaden mellan frilansare och entreprenörer är att frilansare tar uppdrag från olika klienter, medan entreprenörer skapar en produkt eller en tjänst. Oavsett om man är frilansare eller entreprenör är det dock viktigt att man är väl förtrogen med alla de saker som hör till att sköta ett företag på nätet, till exempel att bygga och sköta hemsidor, att vara aktiv i sociala medier och att marknadsföra sig på olika sätt via nätet. Beroende på om man säljer en produkt eller inte kan man också behöva ha kunskaper inom e-handel och allt relaterat till det.

Man behöver dock inte kunna allt detta för att bli en digital nomad – det man inte har kompetens inom kan man alltid outsourca på någon annan. Huvudsaken är att man har grundläggande koll på allt det som kommer att krävas för att man ska lyckas med sitt projekt, och bli en framgångsrik digital nomad.