Föräldrapenning för företagare

Precis som anställda har företagare rätt till föräldrapenning för att de ska kunna vara lediga under barnets första tid i världen. Reglerna är dock (som så ofta) något mer komplicerade för företagare, varför det gäller att ha koll på vad som gäller om man ska få eller planerar att skaffa barn.

Föräldrapenningen baseras på något som kallas ”den sjukpenninggrundande inkomsten”, eller SGI. Detta är samma för både anställda och företagare. Det som skiljer sig åt är hur SGI beräknas. För anställda är det mycket enkelt: det är helt enkelt deras lön. Detsamma gäller för aktiebolagsägare, eftersom dessa inte räknas som företagare i detta hänseende, utan som anställda i företaget. Om man har ett aktiebolag är det med andra ord viktigt att man tar ut så stor lön man kan ur företaget, eftersom det är detta som ligger till grund för hur mycket man får i föräldrapenning.

För de som har en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag beräknas SGI utifrån företagets resultat, vilket betyder att det inte spelar någon roll hur stora uttag man gör från företagets kassa. Försäkringskassan tittar dock inte enbart på företagets inkomst under det senaste året när de beräknar SGI. Istället tittar de på företagets utveckling under de senaste tre åren, och beräknar ett snitt av detta. Om man vill ha ut maximal föräldrapenning gäller det med andra ord att planera familjebildandet så att företaget har haft stabil ekonomi i åtminstone tre år bakåt i tiden.

För att kunna vara ordentligt förberedd angående företagets affärer och föräldrapenningen gäller det dock inte bara att läsa på om vilka regler som gäller, utan också att veta så snart som möjligt om man skulle bli gravid. Därför kan det vara bra att alltid ha ett eller flera graviditetstest hemma, så att man själv kan utföra ett test om man skulle misstänka att man är gravid, istället för att behöva gå till en barnmorska först. Du hittar flera olika typer av graviditetstester på Apotekhjartat.se.