Starta eget företag

 

De flesta människor har nog någon gång haft en affärsidé för något som kan förbättras, någon produkt eller tjänst som saknas inom en specifik bransch. Kanske har man talang eller intresse för något som just nu inte ligger inom det yrke man utövar till vardags. Många företag har startats just av någon av ovanstående anledningar. Att vara sin egen chef och att få arbeta med något man brinner för är lockande, men att starta ett företag är också krävande. För den som vill starta och driva eget företag finns mycket hjälp att få gratis via olika guider och företagsföreningar.

Affärsidé

Ett företag behöver först och främst en affärsidé. Det kan vara något helt nyskapande, men också något som funnits etablerat på marknaden i många år. Antingen en helt ny fantastisk produkt eller en vanligt förekommande tjänst som redovisning, städning, skrivande eller något annat. Huvudsaken är att man bestämmer sig för vad företagets kärnverksamhet ska vara och vad man ska tjäna pengar på för att därefter kunna gå vidare med affärsidén.

Marknadsundersökning

Även om man fått en riktigt bra idé eller är mycket bra på någonting som kan utgöra grunden för ett företag, är det extremt viktigt att göra en ordentlig undersökning av marknaden för det tänkta företaget. Vilket kundunderlag finns? Ett företag som bygger på lyxig spaverksamhet ute i glesbygden med dåliga kommunikationer och där befolkningen inte har intresse för detta kan bli svårt att få lönsamt, oavsett hur fina lokaler och duktig personal man har.

En marknadsundersökning tar reda på efterfrågan, kundunderlag samt inte minst vilka konkurrerande företag och produkter eller tjänster som finns i samma bransch och/eller geografiska område där man tänkt starta företaget.

Affärsplan och budget

När man undersökt att det finns en marknad och efterfrågan för det man tänkt att ens företag ska syssla med gäller det att ta fram en affärsplan. I en sådan räknar man bland annat på hur man ska få företaget lönsamt och hur lång tid det tar att nå lönsamhet. Beroende på verksamhet krävs ofta investeringar i början samt en tid av ingen eller liten lönsamhet medan företaget startas upp och etableras på marknaden. Det gäller att lönsamheten efter ett tag är rimlig och att det inte tar för lång tid att nå fram till att gå med vinst, beroende på hur mycket kapital man kan och vill lägga in som startkostnad. En budget är också extremt viktig för att påvisa möjliga intäkter och kostnader och att företaget går ihop och går plus ekonomiskt.

Välja bolagsform

Innan man startar ett företag bör man också tänka på vilken typ av bolag man tänkt sig. Aktiebolag, enskild firma, handelsbolag eller något annat? Olika bolagsformer har olika för- och nackdelar i form av personligt ekonomiskt ansvar, redovisningskrav, beskattning m.m. vilket gör detta till en viktig faktor att tänka på som blivande företagare.