Bli rik på företagande

 

Många drömmer om att bli rika genom lotterivinster eller ett stort arv. För den som varken har tur i spel eller har någon rik släkting finns det enklare sätt att få bättre ekonomi än bara genom lönearbete, nämligen att starta ett eget företag.

De vanligaste sätten att bli rik på i Sverige är genom investeringar i aktier eller genom eget företagande.

Det är ungefär hälften av riktigt rika svenskar som skapat en förmögenhet tack vare egna företag. Förutom att man som ägare tjänar pengar på att företaget är framgångsrikt och i egenskap av ägare kan ta del av vinsten, finns det även andra fördelar med företag som gör att man tjänar mer pengar.

Som företagare kan man välja hur mycket lön man vill ta ut. Det finns olika brytgränser för skatt och väljer man att ta ut en lön som är lägre än dessa brytgränser blir skattesatsen lägre. Istället kan man låta ”lönepengarna” ligga kvar i företaget och ta ut dem i form av utdelning från företaget. På kapitalinkomster är skatten bara 30 %, till skillnad från inkomstskatt.

Även vissa utgifter såsom teknisk utrustning man kan behöva till företaget kan köpas in till företaget så att kostnaden delvis blir avdragsgill. Det är dock mycket viktigt att redovisa allt på rätt sätt och inte använda företagets utrustning för privat bruk mer än vad som är tillåtet.

Det är inte bara guld och gröna skogar för egenföretagare. För att vara framgångsrik med ett nystartat företag krävs mycket jobb, drivkraft och energi samt inte minst riskvillighet och risktålighet. Inte alla företag lyckas, trots god vilja och storartade insatser.

Men lyckas företaget kan det bli en stor ekonomisk framgång för både den enskilda företagaren, de eventuella anställda som behövs i företaget och även för Sverige som helhet tack vare skatteintäkter och arbetstillfällen.