Att välja bolagsform

När man ska starta ett företag finns många olika typer av juridiska bolagsformer att välja mellan. Det finns olika för- och nackdelar med olika företagsformer och vad som passar beror på flera faktorer, bl.a. antal personer som startar företaget, vilken personlig trygghet man önskar, vilket startkapital man kan satsa i bolaget m.m. Det kan vara bra att ta hjälp av ett rådgivningsföretag eller en revisionsbyrå för att få kunskap om konsekvenser av de olika företagsformerna för att kunna välja den typ av företag som passar ens egen ekonomi och företaget bäst.

Några exempel på olika bolagsformer följer här:

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en form av bolag där ägarna inte har personligt ansvar för företagets ekonomi utan där företaget och företagarnas ekonomi är helt separerade. För att kunna starta ett aktiebolag behövs ett startkapital, aktiekapital, på 50 000 kr. Man kan starta ett aktiebolag ensam men man måste ha en styrelse som består av minst två medlemmar, d.v.s. ordinarie aktieägare, en eller två stycken, och en suppleant. Är man minst tre aktieägare behövs ingen suppleant. Ett aktiebolag har krav på viss form av redovisning som styrs av hur stort företaget är.

Handelsbolag

Är man minst två personer och vill starta ett företag utan krav på att satsa pengar i företaget från början kan man välja att starta ett handelsbolag. I dessa bolagsformer har man dock inte samma skydd för den personliga ekonomin som i ett aktiebolag. Beroende på hur ansvariga delägarna vill och kan vara kan man ha ett handelsbolag – där samtliga delägare är lika personligt ansvariga för företagets skulder, eller ett kommanditbolag där man kan låta alla delägare ha begränsat ansvar för företagets ekonomi, men en delägare måste dock ta obegränsat ansvar.

Enskild näringsverksamhet

En ännu enklare företagsform är s.k. enskild näringsverksamhet. Då är det en enda person som driver företaget själv och helt är personligt ansvarig för företagets ekonomi. Dock måste företagets ekonomi vara separerat från den enskilde personens ekonomi av skatteskäl. En enskild näringsverksamhet är ingen egen juridisk person, vilket ovan nämnda företagsformer är.

F-skatt

Det finns även ett antal andra företagsformer som inte nämnts här, men gemensamt för de flesta är att man måste ha en F-skattsedel. Denna skatt ska betalas av företagaren/företagarna och inrymmer både inkomstskatt, sociala avgifter och annat.