Crowdfunding – ett sätt att finansiera företaget

 

Det finns ett flertal sätt att finansiera ett företag. Har man inte tillräckligt med pengar själv som företagare eller entreprenör och inte heller kan eller vill låna pengar av banken, finns ett annat sätt som kallas crowdfunding eller gräsrotsfinansiering på svenska. Det innebär att många privatpersoner tillsammans kan “hjälpas åt” att finansiera ett företag genom att bidra med en liten summa var.

Ofta är det upplagt så att personerna som finansierar reserverar en produkt när det blivande företaget har producerat den. På så vis vet företaget som ska lansera produkten att det finns en tillräcklig marknad för denna produkt. Dessutom får företaget, när det är startat, ett antal förhoppningsvis nöjda kunder som är inlästa på produkten. Kunderna som varit såpass intresserade av produkten att de valt att finansiera den i förväg blir utmärkta marknadsförare för att sprida ryktet om produkten vidare på marknaden och därigenom göra företaget och dess produkt ännu starkare.